Projektiga „Auksi motell ja kohvik „ soetatakse Auksi motelli köögiseadmed ja töövahendid ning kohvikusse lauad ja toolid.

Projekti eesmärkideks on :

-Uute töökohtade loomine, Plaanis  on luua 4  uut töökohta: 2 kokka ja 2 klienditeenindajat.

-Kohaliku tooraine kasutamine

-Erinevate turismiteenuste pakkumine aastaringselt

Oodatavad tulemused:

Hajaasustusega piirkonna elanikele  koosviibimiste, toitlustus – ja majutusvõimaluste pakkumine samaväärselt suuremate keskustega.

Tiheda liiklusega Tallinn -Viljandi  maanteel liiklejatele toitlustus ja puhkepausiks vajalike teenuste pakkumine.